obrázek

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

ŠKOLA U ZELENÉHO STROMU


Základní údaje


Základní údaje:

Jsme plně organizovaná škola s I. - IX,. ročníkem. Vyučujeme podle vzdělávacích programů Základní škola ( 5. ročník) a ŠVP pro základní vzdělávání ( 1., 2., 3.,4.,  6., 7., 8. a 9.. ročník). Charakteristika školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší školy vychází z přesvědčení, že vzdělávání má žákům pomoci získat spolehlivý základ všeobecného vzdělání,  orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.  Naše škola klade důraz na všestranný rozvoj každého jedince. A proto se nezaměřuje jednostranně. Pro to, aby naši absolventi chápali proces svého vzdělávání jako přípravu na svou profesní orientaci a vzdělání jako základ úspěchu při svém uplatnění,  má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými předpoklady a zájmy. V takto přirozené skupině žáků rozvíjíme spolupráci, odpovědné rozhodování a respekt k obecně uznávaným životním a mravním hodnotám a demokratickým postojům. Současně vytváříme u žáků vztah k místu bydliště, jeho historii, přírodě.
Naše škola má přesto některá specifika, která ji odlišují od škol ostatních a tím vytvářejí její profilaci.
Mezi priority naší školy patří :

Jazykové vzdělávání, které posilujeme rozšířenými hodinovými dotacemi a nabídkou volitelných předmětů - konverzacemi. Od třetí třídy vyučujeme jazyk anglický, od osmé třídy druhý cizí jazyk dle výběru žáků. 

Environmentální výchova, která má rozvíjet pozitivní vztah k příroě, okolí bydliště a lidem. Jsme zapojeni do řady mezinárodních projektů a usilujeme o mezinárodní titul EKOŠKOLA.

Vytváření pozitivního vztahu k tradicím, historickému, kulturnímu dědictví a sportu má velký význam pro udržení trvalého rozvoje obce a místní komunity, zdravý životní styl a aktivní zapojení do veřejného života. Pravidelně organizujeme a pořádáme řadu akcí pro žáky i veřejnost. V průběhu školního roku zapojujeme žáky do celoškolních sportovních soutěží. Nabízíme širokou škálu zájmových útvarů.

Rozvoj snahy o celoživotní vzdělávání nastavujeme podle individuálních možností žáků.

Další nadstandardní nabídka pro žáky:

Logopedické služby a poradenství, práce s žáky v dyslektických kroužcích, individuální doučování, příprava na přijímací řízení, výuka oborů ZUŠ Morava přímo ve škole ( flétna, ktara, keyboard a výtvarný obor).

Pořádání škol v přírodě, adaptačních kurzů pro VI. ročníky, lyžařských kurzů pro VII. ročníky, studijní a jazykové zahraniční kurzy, plavecký výcvik.

Organizace vyučování

1. hodina                     8:00 - 8:45

2. hodina                     8:55 - 9:40

3. hodina                     9:55 - 10:40

4. hodina                    10:50 - 11:35

5. hodina                    11:45 - 12:30

6. hodina                    12:50 - 13:35

polední přestávka       13:35 - 14:25

7. hodina                   14:25 - 15:10Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.