obrázek

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

ŠKOLA U ZELENÉHO STROMU


Historie


Historie školy

Historie původní školy, která sloužila dětem jako samostatná instituce a stála pravděpodobně na levém břehu potoka Obůrku, sahá až do roku 1660.

Nová jednopatrová budova byla vystavěna v letech 1867- 68 a fungovala jako trojtřídní škola (dnes obecní úřadovna). S přibývajícím počtem žáků si však vyžádala přístavbu patra a stala se školou měšťanskou. Ale i ta se jevila časem nevyhovující, a tak byly 17. března 1947 zahájeny přípravné práce na stavbě nové školy a učitelského domu. Dílo se podařilo a dne 16. října 1949 se újezdní měšťanská škola slavnostně otevírá, aby sloužila dětem ze Želechovic a blízkého okolí. První ředitelkou je paní Emílie Klusalová, která se zasloužila veškerými svými silami a obětavostí o vznik této školy.

Počátkem školního roku 1952/1953 přechází do nové budovy čtvrtý a pátý ročník a o dvě léta později i první až třetí. Svůj domov zde nalézá i mateřská škola.

V roce 1978 se část prvního stupně stěhuje do právě dokončené přístavby, jejíž součástí je i nová jídelna, tělocvična, dílny a další zázemí.

Postupnými změnami ve vybavenosti a modernizací se tvář školy změnila do té dnešní, kterou znají současní žáci.

Čerpáno z Almanachu vydaného k padesátému výročí založení školy v Želechovicích, jehož autorkami byly Mgr. Marie Zeťková a paní učitelka Věra Filipiová.

Nejnovější historie školy.

Do konce července 2009 bylo zřizovatelem školy statutární město Zlín. V souvislosti se vznikem samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí ( 1. 1. 2009 ) se novým zřizovatelem školy stala od 1. 8. 2009 obec Želechovice nad DřevnicíAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.