obrázek

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

ŠKOLA U ZELENÉHO STROMU


Informace pro rodiče


Dočasný přesun oddělení ŠD.

Vážení rodiče,

i na naší škole proběhlo kontrolní měření, stejně jako na mnoha jiných školách, jehož cílem bylo zjistit možná rizika výskytu azbestových či minerálních látek v objektech. Naše škola, jako celá řada jiných byla postavena v letech, kdy se materiály obsahující prvky dnes již nepoužívané běžně při stavbách používaly. Na několika místech naší školy proto proběhlo kontrolní měření, jednalo se o novou budovu. Na jednom z kontrolovaných míst budovy přístavby byly naměřeny hodnoty výskytu minerálních vláken, které mírně překračují povolenou normu. Podotýkáme, že se v žádném případě nejedná o azbest!  

Ředitel školy ve spolupráci s KHS ve Zlíně a zřizovatelem rozhodl o přesunu oddělení školní družiny do jiných vhodných prostor po dobu nezbytně nutnou k odstranění příčiny výskytu minerálních vláken a dosažení vyhovujícího limitu.

K zabezpečení výuky byla přijata následující opatření:

a)      Výuka ve všech odděleních ŠD byla přesunuta s okamžitou účinností do jiné budovy školy.

b)      Ve spolupráci se zřizovatelem dojde v následujícím období (prázdniny) k výměně a zateplení severní stěny budovy přístavby.

c)      Dojde k následné sanaci, vyčištění a výmalbě prostor všech oddělení ŠD.

d)     Poté bude následovat kontrolní měření, s jehož výsledky budete seznámeni.

Vážení rodiče, věříme, že tuto mimořádnou situaci, do které jsme se ne vlastní vinou dostali a kterou chceme v zájmu dětí urychleně vyřešit, pochopíte a budete akceptovat všechna opatření, která by měla problém v dohledné době vyřešit a vylepšit podmínky dětí ve škole.

Děkujeme za pochopení Mgr. Michal Cholek ředitel školy.

 

Přehled přijatých žáků do I. tříd pro školní rok 2012/2013

poř. čísloRegistrační číslo
1120120-01
2120120-02
3120120-03
4120120-04
5120120-05
6120120-06
7120120-07
8120120-08
9120120-09
10120120-10
11120120-11
12120120-12
13120120-13
14120120-14
15120120-15
16120120-16
17120120-17
18120120-18
19120120-19
20120120-20
21120120-21
22120120-22
23120120-23
24120120-24
25120120-25
26120120-26
27120120-27
28120120-28
29120120-29
30120120-30
31120120-31
32120120-32
33120120-33
34120120-34
35120120-35
36120120-36
37120120-37
38120120-38

Školní rok  2011/2012

Nový školní rok přinese řadu nových (doufáme, že příjemných) změn.

Po řadě jednání zástupců obce i školy se podařila dohoda s dopravci na úpravách jízdních řádů a tak školní vyučování může 1. září začít od 8:00. Hodiny i přestávky se pak posunuly o 20 minut a všechny ranní i odpolední spoje pro dojíždějící žáky plynule navazují na začátek i konec vyučování.

To otvírá i další možnosti na rozšíření zájmových útvarů a sportovních aktivit ještě dopoledne před vyučováním i po vyučování. Stejně jako v současném školním roce nabízíme možnost využití ranní družiny.

Celá organizace školního roku 2011/2012 bude pak uvedena na webových stránkách školy.

S dalšími chystanými změnami, zapojením do projektů a souhrnem úspěchů žáků i školy vás z důvodu dobíhajících akcí seznámíme příště.

Závěrem bych rád popřál všem žákům příjemné a pohodové prázdniny, rodičům hezkou dovolenou a o další novinkách ve škole se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.

Kdo rozhoduje o výběru školy.

§36 odst. 5 Školského zákona říká:

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

To znamená, že o výběru školy rozhoduje zákonný zástupce žáka.

 

 

ŠKOLSTVÍ

http://www.msmt.cz/  - stránky MŠMT

http://www.ceskaskola.cz/ - stránky zabývající se školskou tématikou

http://www.zkola.cz/zkedu/ - Zlínský kraj

OBCE

http://zelechovice.net/

http://www.luzkovice.cz/

http://www.lipa.czobce.info/showpage.php?name=Uvod


ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ


http://nature.hyperlink.cz/ - přírodní zajímavosti

http://zlin.cz/ - kultura, sport, zajímavosti

http://www.sweb.cz/memorialhp/ - mezinárodní turnaj v kopané žáků  pořádaný naší školou

 Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.